Mostar 20 SP

 

 

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 

PAMUK Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) 10 g/da (Nimf, ergin) 0 gün
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 40 g/da (larva, pupa, ergin) 0 gün
Yaprak piresi (Empoasca spp.) 10 g/da (nimf, ergin) 0 gün
PATATES Patates böceği (Leptinotarsa decemlineate) 6 g/da (larva, ergin) 7 gün
DOMATES (Tarla) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 30 g/da (larva, pupa, ergin) 3 gün
DOMATES (Sera) Tütün beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum) 30 g/100 L su (larva, pupa, ergin) 3 gün
ANTEPFISTIĞI Antepfıstığı psillidi (Agonoscena targioni) 20 g/100 L su (nimf,ergin,yumurta) 7 gün
ELMA Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi) 20 g/100 L su (nimf, ergin) 14 gün
KARPUZ Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) 25 g/da (nimf, ergin) 7 gün
BİBER (Sera) Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) 25 g/100 L su (nimf, ergin) 3 gün
NAR Nar beyazsineği (Siphoninus phillyreae ) 20 g/100 L su (Larva) 3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva + pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

 

Pamuk yaprak pirelerine karşı rastgale seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılır.

 

Pamuk yaprakbiti: Tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

 

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 C’ ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40 ‘a kadar çıkmaktadır.

 

Domateste tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

 

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce ilaçlama yapılmalıdır.

 

Elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

 

Karpuz ve Biberde şeftali yaprakbiti: Tarlayı temsil eden 20-40 yapraktan ortalama bir yaprağa 10-20 adet yaprakbiti görüldüğünde uygulamaya başlanır.

 

Narda Nar Beyazsineği: Uygulama zamanını tespit amacıyla ilkbaharda mayıs ayı başı itibari ile etek dallardaki yaprakların alt yüzeyleri kontrol edilerek sayımlar yapılır. Yumurta, larva ve pupa sayılarının toplamı yaprak başına 10 ve üzeri ise uygulamaya karar verilir. S. phillyreae’ye nar bahçelerinde uygulama için gerekli olan yoğunluğa Akdeniz Bölgesi’nde genel olarak mayıs ayının ikinci yarısında ulaşmaktadır. Fakat bu dönemde nar bitkisi tam çiçeklenme döneminde olduğu için uygulamalar haziran ayı ilk yarısı gibi yapılmalıdır. Bu dönemde yapılacak tek uygulama zararlı ile mücadelede yeterlidir.