Mahler Me

Kullanıldığı Bitkiler

AyçiçeğiPamuk  

 

 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
AYÇİÇEĞİ Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kirpi darı(Seteria spp.)

Kara darı (Panicım sp.)

Çayır Püskülü (Poa sp.)

 

100 ml/da

 

PAMUK Kanyaş (Sorghum halepense) 75-100 ml/da
Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Ayçiçeği; En iyi sonuç ürünün toprağa karıştırılması ile elde edilir. Uygulama ekimden 7 gün öncesine kadar yapılabilir. Tarla keseksiz ve düzgün hazırlanmış olması gerekir. Uygulamadan sonra toprağa karıştırma işlemi 5-8 cm derinlikte diskli pulluk, tırmık veya rototiller ile yapılır. Uygulamadan sonra 4 gün içinde yağış olması durumunda toprağa karıştırma işlemi zorunlu olmaz.

Pamukta; Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30cm. oldukları devrede, otların üstüne püskürtülmek sureti ile yapılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta uygulama yapılmalıdır. Uygulamada dekara 20-40 lt su kullanılır. Yelpaze hüzmeli meme ile uygulanma yapılmalıdır.