Kung-Fu 5 EC

Kullanıldığı Bitkiler

Antep FıstığıArmutAyvaBağ
DomatesElmaFındıkLahana
MısırPamukPatatesZeytin 

 

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
PAMUK*** Yeşilkurt * (Helicoverpa armigera) 150 ml/da. (Larva ve Yumurta dönemi ) 7 gün
İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 50 ml/da. (Nimf ve Ergin)
ELMA Elma içkurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su  (Larva dönemi) 3 gün      
Ağkurdu (Hyponomeuta malinellus) 10 ml/100 L su (Larva dönemi) 3 gün
BAĞ * * Salkım güvesi (Lobesia botrana) 20 ml/100 L su (Larva dönemi) 7 gün
MISIR Bozkurt (Agrotis spp.) 50 ml/da. (Larva dönemi) 14 gün
Mısır koçankurdu (Sesamia spp.) 30 ml/da. (Larva dönemi) 14 gün
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 30 ml/da. (Larva dönem) 14 gün
Yaprakbiti (Rhopalosiphum maidis) 75 ml/da.(Ergin,Nimf) 14 gün
PATATES Patates  böceği (Leptinotarsa decemlineata) 40 ml/da. (Larva ve Ergin) 3 gün
BUĞDAY Süne (Eurygaster spp) 20 ml/da. (1.-3. Nimf dönemi ve 4.-5. Nimf dönemi) 14 gün
Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei) 25 ml/da. ( Ergin) 14 gün
Ekin kamburböceği (Zabrus spp.) 50 ml/da. (Larva dönemi)
Toprak pireleri (Phyllotreta spp., Psylliodes spp) 30 ml/da. (Ergin)
DOMATES Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50ml/da. (Larva dönemi) 3 gün
LAHANA Lahana yaprakgüvesi (Plutella maculipenis) 25ml/da (Larva dönemi) 2 gün
ANTEPFISTIĞI Antepfıstığı pisillidi
(Agonoscena pistaciae)
20 ml/100 L su
(Nimf dönemi)
3 gün
ZEYTİN Zeytin güvesi
(Prays oleae)(Çiçekte)
15 ml/100 L su
(Larva dönemi)
3 gün
FINDIK Fındık kurdu (Curculio nucum) 50ml/da.
(Ergin dönemi)
7 gün         
Fındık Filiz güvesi (Gypsonoma dealbana) 30ml/da.
(İlkbahar Nesli)
Fındık Filiz güvesi (Gypsonoma dealbana) 30ml/da.
(Larva-Hasat sonrası)
ARMUT Elma içkurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su
(Larva dönemi)
3 gün
AYVA Elma içkurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su  (Larva dönemi) 3 gün
* Pamukta Yeşil kurt tavsiyesinde Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.
**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.
*** Pamukta kırmızı örümceğe karşı yalnız ege bölgesinde kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

 

Pamukta yeşilkurta karşı rastgale seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m^lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

 

İki noktalı kırmızı örümceklere karşı mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar spesifik ürünler ile uygulama yapılmalıdır. Zararlının tarlanın tamamına yayılması durumunda, yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz bölgesinde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 10 adet kırmızı örümcek ulaşmış ise kaplama uygulama yapılmalıdır.

 

Elma İçkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

 

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılır.

 

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi ilaçlama zamanları tahmin-uyarı sistemine belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı,asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

 

Mısır kurdu ve Mısır koçankurdu: İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

 

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 C’ ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40 ‘a kadar çıkmaktadır.

 

Buğday ekin kamburböceğine karşı: Yüzey uygulaması yapılır.

 

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) uygulama yapılır.

 

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

 

Lahana yaprak güvesine karşı: Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında uygulamaya karar verilir.

 

Zeytin güvesi:  Zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu  yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde  % l0 ‘dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10’nunda canlı “yumurta+larva” olduğunda uygulama yapılır.

 

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.