Kortac 100 EC

Kullanıldığı Bitkiler

BağBiberBuğdayDomates
Elma
FındıkMısırPamuk
PatlıcanŞeker PancarıZeytin 

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 

MISIR Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.) 40 ml/da. (Yumurtada ilk tespit edildiğinde uygulamaya başlanır.)

15 gün ara ile 3 uygulama

14 gün

 

MISIR

 

Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 40 ml/da. (Yumurtada ilk tespit edildiğinde uygulamaya başlanır.)

15 gün ara ile 3 uygulama

14 gün

 

ELMA Elma iç kurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 l su 14 gün

 

ELMA Elma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus) 15 ml/100 l su 14 gün

 

BUĞDAY

 

Süne (Eurygaster spp.) 15 ml/da.

(1-3.  ve 4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin)

14 gün

 

BUĞDAY Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei) 15 ml/da 14 gün

 

ŞEKER PANCARI Kalkan böcekleri (Cassida spp.) 20 ml/da. 14 gün

 

ZEYTİN Zeytin sineği (Bactrocera oleae ) 25 ml/100 l su 14 gün

 

FINDIK Fındık kurdu (Curculio nucum ) 40 ml/da. 14 gün

 

BAĞ * Bağ maymuncuğu (Otiorhynchus spp.)

 

30 ml/100 l su 14 gün

 

DOMATES Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da. 14 gün

 

PAMUK * * Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 200 ml /da 14 gün

 

PATLICAN (TARLA) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da. 14 gün

 

BİBER (TARLA) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da. 14 gün

 

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

** Pamukta Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva varsa uygulama yapılır.

 

Elma içkurdu: Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ürünlü bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

 

Mısır kurdu ve Mısır koçankurdu: İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

 

Buğday süne için m2’de 10 nimf ve üzerinde yoğunluk tesbit edildiğinde uygulamaya başlanmalıdır.

 

Buğday Hububat Hortumlu Böceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi ) uygulama yapılır.

 

Zeytinde Zeytin Sineği: Ergin çıkış zamanları iklim, toprak karakteri, çeşit v.b. etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bölge farklılıkları dikkate alınarak, meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde ilaçlamaya geçilmelidir. Bu nedenle tuzakların haziran ayının ilk yarısından itibaren asılması gerekmektedir. Ergin artışlarının belirlenmesi amacıyla, içinde %2 diamonyum fosfat eriyiği olan McPhail tuzaklar ile feromonlu sarı yapışkan tuzaklar kullanılır. Vuruk sayımları haftada 1-2 defa, ağaçların güney-doğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya başlamış, en az 1000’er meyvede yapılarak, vuruk yüzdesi belirlenir. Yapılan sayımlar sonucunda, salamuralık çeşitlerde %1 vuruk, yağlık çeşitlerde ise %6-8 vuruk saptandığında, yer aletleri ile zehirli yem kısmi dal ilaçlaması veya kaplama uygulama yapılmalıdır.

 

Pamukta yeşilkurt: Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

 

Domateste yeşilkurt: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

 

Fındık kurdu: Meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda yapılır.

 

Bağ maymuncuğuna karşı: Erken ilkbaharda, zararlının çıkış döneminde zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bağlara haftanın iki günü gidilerek, bağın dört köşesinden ve bir de ortasından olmak üzere beş yerinden seçilen toplam 25 asmanın 10’unda zararlı veya zararı saptanırsa kimyasal mücadele önerilir. Asmaların tümüyle ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. Özellikle gözlerin ve kök boğazlarının da ilaçla kaplanmış olması gerekir. Zararlının gece faaliyet göstermesi dolayısıyla, ilaçlamanın akşamüstü yapılması daha uygundur.

 

Domates, biber ve patlıcan yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.