Klorban M 22 E

Kullanıldığı Bitkiler

BağBiberDomates
HububatKarpuzKavun
Kuru MeyveLahana

 

Kullanılacağı Bitki ve Zaralı Organizmalar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANZİMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
KARPUZ Yaprakbitleri (Aphis spp.) 375 ml/da 7 gün
KAVUN Yaprakbitleri (Aphis spp.) 375 ml/da 7 gün
BİBER Çiçek tripsi
(Frankliniella occidentalis)
375 ml/da 7 gün
DOMATES Şeftali yaprakbiti
(Myzus persicae)
375 ml/da 7 gün
BAĞ* Salkım güvesi
(Lobesia botrana)
200 ml/100 L su 7 gün
Bağ tripsleri
(Anaphothrips vitis, Drepanothrips reuteri, Haplothrips globiceps)
14 gün
LAHANA Lahana kelebeği
(Pierris brassicae)
150 ml/100 L su  

7 gün

BOŞ AMBAR İLAÇLAMASI (Hububat) Buğday biti (Sitophilus granarius)

Kırma biti (Tribolium confusum)

Ekin Kambur biti (Rhizopertha dominica)

 

 

425 ml/100 m2

 

 

7 gün

KURU MEYVE ZARARLILARI Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)

Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)

Tütün güvesi (Ephestia elutella)

Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella)

İç fındık güvesi (Paralipsa gularis)

Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.)

Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis)

Kuru meyve akarı (Carpoglyphus lactus)

425 ml/100 m2 7 gün
*Tüketim Amaçlı Bağ Yaprağı Hasadı Yapılacak Bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

Karpuz ve Kavun yaprakbiti: Tarlayı temsil eden 20-40 yapraktan ortalama bir yaprağa 10-20 adet yaprakbiti görüldüğünde uygulamaya başlanır.

 

Biber çiçek tripslerine karşı küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınır ve binoküler altında trips, ergin ve larvalar sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenerek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10. Büyük yaprakı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

 

Domates, Biber ve Patlıcanda Şeftali yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

 

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

 

Bağ tripslerine karşı bağda ilkbaharda gözler uyanmaya başlayıp, ilk yapraklar görüldüğünde zararlının popülasyon yoğunluğu en az 2-3 thrips ergin veya larva/ yaprakçık olarak saptandığında uygulama yapılmalıdır. Asmanın yeşil aksamının tümüne uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Bir uygulama yeterlidir.

 

Lahanada lahana kelebeliğine karşı kelebek uçuşlarının görülmesinden sonra bitkiler kontrol edilir, bulaşma % 10 olarak saptanırsa mücadele yapılmalıdır.

 

Elma içkurduna karşı elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ürünlü bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.