Dentis 25 EC

Kullanıldığı Bitkiler

Antep FıstığıArmutAyçiçeğiBağ
DomatesElmaFasulyeFındıkHububat
KirazMercimekMısırNohutPatates
Patlıcan Şeker PancarıZeytin   

 

 

Kullanılacağı Bitki ve Zaralı Organizmalar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Kabak Tütün beyazsineği
(Bemicia tabaci)
100 ml/da 3 gün
Domates
(Sera)
Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)
50 ml/da
(Larva)
3 gün
Patlıcan (Tarla) Tütün beyazsineği
(Bemicia tabaci)
100 ml/da
(Larva-pupa-ergin)
3 gün
Fasulye Yaprakbiti (Aphis spp.) 50 ml/da 3 gün
Elma Elma içkurdu
(Cydia pomonella)Elma ağkurdu
(Hyponomeuta malinellus)
15 ml/100 L su

5 ml//100 L su

3 gün
Bağ* Dürmece
(Spargonatis pillariana)
50 ml/100 L su 3 gün
Bağ salkım güvesi
(Lobesia botrana)
30 ml/100 L su
Armut Armut psillidi
(Cacopsylla pyri)
50 ml/100 L su 3 gün
Kiraz Kiraz sineği
(Rhagoletis  cerasi)
25 ml/100 L su
(Ergin )
3 gün
Antepfıstığı

 

Antepfıstığı psillidi
(Agonoscena  pistaciae)
30 ml/100 L su 3 gün
Patates Patates böceği
(Leptinotarsa decemlineata)
30 ml/da 3 gün
Mercimek-

Nohut

 

 

Hortumlu böcek
(Sitona crinitus)
50 ml/da

 

3 gün
Apion (Aphion arrogans) 50 ml/da
Yeşilkurt  (Helicoperva viriplaca) 20 ml/da
Mantolu böcek (Amicta oberthuri) 30 ml/da
Mısır Mısır koçan kurdu
(Sesamia spp.)
50 ml/da
(15 gün ara ile 3 uygulama)
3 gün
Şeker Pancarı Şekerpancar piresi
(Chatochnema spp.)Bozkurt
(Agrotis spp.)Kalkan Böceği
(Cassida spp.)
25 ml/da 3 gün
Hububat Süne
(Eurygaster spp.)
30 ml/da

(1.-3. Dönem nimf)

50 ml/da
(4-5.Dönem, nimf ve yeni nesil ergin)

3 gün
Hububat hortumlu böceği
(Pachytychius hordei)
30 ml/da
Ekin kambur böceği
(Zabrus tenebrioides)
20 ml/da
(satıh uygulaması)
Zeytin Zeytin sineği
(Bactrocera oleae)Zeytin güvesi
(Prays oleae)Zeytin kara koşnili
(Saissetia oleae)
25 ml/100 L. su

30 ml/100 L su

25 ml/100 L su

3 gün

 

Ayçiçeği Çayır tırtılı
(Loxostege sticticalis)Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)
25 ml/100 L su

75 ml/100 L su

3 gün
Fındık Kır tırtılı
(Lymantria dispar)
30 ml/100 L su 3 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Patlıcan ve Kabakta Tütün beyazsineğine karşı: beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+ pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Fasülye yaprakbiti: Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprak koparılır. Baklagillerden 25-50; patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye karar verilir.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Elma İçkurdu: Elma içkurduna yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva varsa uygulama yapılır.

Kiraz Sineğine karşı, görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gerekir.

Dürmece: Uygulamalar, ilkbaharda larvaların kışlaktan çıkıp uyanan asma gözlerine ilk geldiği tarihten itibaren 10 ve 30 gün sonra yapılmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mercimekte Mantolu böceğe karşı: Çok yoğun bulaşmalarda uygulama yapılmalıdır.

Mercimekte Hortumlu böceğine karşı: Kurak geçen dönemlerde ve zararlı yoğunluğu fazla olduğu durumlarda bitkiler 5-10 cm boyundayken bir kez uygulama yapılır.

Mercimekte Apion’a karşı: Ergin mücadelesinde m² ortalama 3-5 ergin veya daha fazla olduğunda, larva için bitki başına 3 veya daha fazla larvalı çiçek tomurcuğu olduğunda veya tepe tomurcuklarında %10’un üzerinde bulaşma olduğunda uygulama yapılır.

Armut Psillidine karşı: kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp, 2 veya 3 dönem minfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15’den fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 C°’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde il olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna balı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda,  patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekle ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

Buğday ekin kanburböceği: Yüzey uygulaması yapılır.

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) uygulama yapılır.

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Mısır  koçankurdu: İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Zeytin güvesi:  Zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu  yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde  % l0 ‘dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10’nunda canlı “yumurta+larva” olduğunda uygulama yapılır.

Zeytin sineğine karşı: meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalana zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılır.

Zeytin karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uygulama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede birinci, %90’ının açıldığı devrede ikinci uygulama yapılır.