Benifilin EC

Kullanıldığı Bitkiler

Pamuk 

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
PAMUK Darıcan(Echinochloa crus -galli)
Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Sirken(Chenopodium album)
Demir Dikeni(Tribulus terrestris)
Çoban değneği (Polygonum spp.)
Semiz otu(Portulaca oleracea)
Sürünücü horozibiği (Amaranthus
bilitoides)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
850 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMA ŞEKLİ:

BENİFİLİN EC pamuk tarlalarında sorun olan tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlarla mücadelede ekim öncesi toprağa karıştırılarak kullanılan seçici bir herbisittir. Yabancı ot tohumlarının çimlenmesini önleyerek önemli yabancı otların kontrolünü sağlar. Ekim veya dikim uygulamadan hemen sonra başlamak üzere altı haftaya kadar yapılabilir. Ekim veya dikim sonrası uygulanmaz. Gelişimini tamamlamış yabancı otları kontrol etmez.

Toprağa Karıştırma:
İlacın etkinliğini, kaybetmemesi için uygulamadan hemen sonra toprağa karıştırılması gerekir. Mümkünse ilaçlama ve karıştırma faaliyetleri birlikte yürütülmelidir. Toprağın iyice hazırlanmasına, yüzeyin keseksiz olmasına özen gösterilmeli ve BENİFİLİN EC’nin toprakla çok iyi bir şekilde karışması sağlanmalıdır. Tekdüze ve etkili bir karıştırma yapmak için uygun toprak işleme alet ve yöntemlerini kullanınız. Toprağa karıştırma 5-10 cm derinlikte yapılmalıdır. İlaçlı mahlulün toprakla iyice karışması için karıştırıcı makinelerinin uygun hızda (6-10 km/saat) olmaları gerekir. Toprağa karıştırma işlemi 5 cm’den az derinlikte yapılırsa ilaç etkisinde düşüş yaşanabilir.